Ανακύκλωση!

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά ή προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στη διαδικασία αυτή, συνήθως, τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα.

Στόχος

Στόχος της ανακύκλωσης είναι η μετατροπή βλαβερών, για το περιβάλλον, υλικών σε λιγότερο ή ακόμη και καθόλου βλαβερά. Μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και των όγκων των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων! Αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων.

Κυκλική οικονομία και ανακύκλωση

Η κυκλική οικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή προϊόντων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υπάρχοντων προϊόντων, προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Μέσω της κυκλικής οικονομίας μειώνονται τα απόβλητα στο ελάχιστο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται και χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο πάλι, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

Η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη για το περιβάλλον, το κλίμα και την ανθρώπινη υγεία.

Ανακύκλωση στην Ελλάδα
Ανακύκλωση Αποβλήτων 20%

Η Ελλάδα ανακυκλώνει λιγότερο από το 20% των αποβλήτων της και βρίσκεται πολύ πίσω από την το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα

Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά καπάκια μπουκαλιών. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα περισσότερα καπάκια καταλήγουν στις θάλασσες μας. Μελέτες έχουν δείξει ότι 11.000 τόνοι πλαστικών απορρίπτονται στις ελληνικές θάλασσές και 570.000 τόνοι πλαστικών απορρίπτονται στη Μεσόγειο. H ανακύκλωση 1 kg (κιλού) πλαστικού μειώνει τη ρύπανση από CO2 κατά  1,5kg (κιλό)

Καλάθι αγορών