Kierrätys!

Kierrätys

Kierrätys on prosessi, jossa erilaiset materiaalit tai tuotteet, jotka eivät enää kelpaa ihmisille, käytetään uudelleen. Tässä prosessissa jäte muutetaan yleensä raaka-aineiksi, joista valmistetaan uusia tuotteita.

Tavoite

Kierrätyksen tavoitteena on muuttaa ympäristölle haitalliset materiaalit vähemmän haitallisiksi tai jopa haitattomiksi materiaaleiksi. Vähentää raaka-aineiden kulutusta ja kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää! Se on keskeinen käsite nykyaikaisessa jätehuollossa.

Kiertotalous ja kierrätys

Kiertotalouteen kuuluu tuotteiden tuotanto olemassa olevien tuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla niiden elinkaaren pidentämiseksi. Kiertotalouden avulla jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kun tuote saavuttaa elinkaarensa lopun, sen valmistuksessa käytetyt materiaalit säilytetään ja käytetään uudelleen jollakin tavalla, mikä lisää tuotteen arvoa.

Jätehuollon parantaminen voi tuoda merkittäviä etuja ympäristön, ilmaston ja ihmisten terveyden kannalta.

Kierrätys Kreikassa
Jätteiden kierrätys 20%

Kreikka kierrättää alle 20 prosenttia jätteistään ja on kaukana EU:n keskiarvosta.

Tuotteet

Tuotteet on valmistettu kierrätysmuovipullojen korkista. Tilastojen mukaan suurin osa kansista päätyy meriin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 11 000 tonnia muovia heitetään Kreikan meriin ja 570 000 tonnia muovia Välimerelle. 1 kg (kilogramman) muovin kierrättäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä 1,5 kg (kilogrammaa).

Shopping Cart