Återvinning!

Återvinning

Återvinning är en process där olika material eller produkter som inte längre är användbara för människor återanvänds. I den här processen omvandlas avfall vanligtvis till råmaterial som används för att tillverka nya produkter.

Mål

Syftet med återvinning är att omvandla miljöskadliga material till mindre skadliga eller till och med oskadliga material. Minskar förbrukningen av råvaror och mängden avfall som går till deponier! Det är ett nyckelbegrepp i modern avfallshantering.

Cirkulär ekonomi och återvinning

Den cirkulära ekonomin innebär att produkter tillverkas genom återanvändning och återvinning av befintliga produkter för att förlänga deras livscykel. Genom den cirkulära ekonomin minskas avfallet till ett minimum. När en produkt har nått slutet av sin livslängd behålls de material som använts för att tillverka den och återanvänds på något sätt, vilket ger produkten ett mervärde.

En förbättrad avfallshantering kan ge stora fördelar för miljön, klimatet och människors hälsa.

Återvinning i Grekland
Återvinning av avfall 20%

Grekland återvinner mindre än 20 procent av sitt avfall och ligger långt efter EU-genomsnittet.

Produkterna

Produkterna är tillverkade av återvunna flaskkapslar av plast. Enligt statistiken hamnar de flesta locken i våra hav. Studier har visat att 11 000 ton plast dumpas i grekiska hav och 570 000 ton plast dumpas i Medelhavet. Återvinning av 1 kg (kilo) plast minskar koldioxidutsläppen med 1,5 kg (kilo).

Varukorg